Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія – це науковий журнал, у якому висвітлюються  актуальні питання теорії і практики природничої географії, суспільної географії та картографії. Журнал вміщує також інформацію про видатних учених та педагогів, історичні пам’ятні дати, огляди та рецензії, хроніку подій. Його призначено для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться останніми фундаментальними та прикладними досягненнями географії.

Рік заснування: 1958
Галузь науки: Природничі науки (Географія)
ISSN (друковане видання): 1728-2721
ISSN (електронне видання): 2521-1935
Зареєстровано: Міністерством юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15821-4293Р від 20.10.2009)
Атестовано: НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 р., №515

Періодичність видання: 2 рази на рік
Мова видання:
українська, англійська, російська

Індексується в: Index Copernicus, Google Scholar

Контактна інформація:
Тел.: +38(044) 521-32-70
E-mail: geovisnyk.knu@gmail.com
Web: visnyk-geo.univ.kiev.ua
Адреса редколегії: Київ, МПС-03680, просп. Академіка Глушкова 2a, Географічний факультет