Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КРАЇН ЄВРОПИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гнатюк М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Проаналізовано взаємозв’язок між споживанням енергії та рівнем ВВП. Досліджено сучасний стан енергоефективності європейських країн на основі енергоємності ВВП та індексу якості життя населення, визначено ступінь ефективності використання первинної енергії за допомогою методів системного аналізу та статистичних обрахунків. Виявлено закономірності споживання та використання первинної енергії європейськими державами. Проаналізовано тенденції та розглянуто шляхи зниження використання енергоресурсів та способи підвищення енергоефективності країн Європи. Встановлено взаємозв’язок між ефективністю використання енергетичних ресурсів європейськими державами та рівнем їх економічного розвитку.

Ключові слова: 
енергетика, енергоефективність, енергетичний ринок, паливно-енергетичні ресурси, ВВП, якість життя.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.25

Посилання:

  1. BP Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017.
  2. Liu L., Chen T., Yanhong Yin. Energy Consumption and Quality of Life : Energy Efficiency Index // Energy Procedia. – 2016. -№88. 224 – 229 pp.
  3. Moan J., Smith Z. Energy use worldwide : a reference handbook / Jaina I. Moan, Zachary A. Smith, 2007.
  4. World Economic Situation and Prospects. United Nations, New York, 2014.
  5. Eurostat Statistics Explained. Energy consumption by sectors// Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy.
  6. Global Energy Statistical Yearbook 2018// Електронний ресурс. – Режим доступу: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html
  7. International Energy Agency. Energy Efficiency 2017// Електронний ресурс. – Режим доступу:http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Efficiency_2017.pdf
  8. Quality of life index// Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
  9. The World Bank. GDP// Електронний ресурс. – Режим доступу: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
  10. The World Bank. Population// Електронний ресурс. – Режим доступу: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Gnatyuk M. (2018) Energy efficiency of European countries at present time. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (71), 38-42 (in Ukranian, abstr. in English).