Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДИТЯЧИМИ ЗАКЛАДАМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ

Долгова К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Розглянуто особливості інфраструктурного потенціалу курортно-лікувального та оздоровчо-рекреаційного дитячого туризму в Україні. Проведено просторовий аналіз забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку територіальних одиниць України вищого та середнього рівнів за даними  Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, Державної служби статистики України. Побудовано карто-схему забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку за різними рівнями (дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий), а також визначено основні закономірності розміщення відповідних закладів територією України.

Ключові слова:
забезпечення дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, розміщення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дитячий туризм, рекреація, територіальна диференціація.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.24

Посилання:

  1. Василенко О. А. Матемачно-статистичні методи аналізу у прикладних дослідженнях : навч. посіб. / О. А. Василенко, І. А. Сенча. – Одеса, 2011.
  2. Державна служба статистики : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  3. Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://drdz.mlsp.gov.ua/msm/
  4. Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17
  5. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес : теорія та практика. Підручник. 2-вид.перероб.та доп. – К., 2012.
  6. Офіційний портал Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/
  7. Статистичний бюлетень «Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2013 року». – К., 2013.
  8. Статистичний бюлетень «Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2017 року». – К., 2017.
  9. Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії : навч.видання. – Львів, 1994.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Dolhova K. (2018) Spatial analysis of providing children’s camps  of the territorial units of Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (71), 35-38 (in Ukranian, abstr. in English).