Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЛОБАЛЬНА ГЕОПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Ткачук Л.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Стаття присвячена висвітлено механізмів впливу глобальної геополітичної нестабільності на міжнародний туризм. Зокрема, схарактеризовано складові глобальної геополітичної нестабільності, розглянуто індекси, що відображають рівень безпеки та загроз в різних країнах світу. Для оцінки впливу складових геополітичної нестабільності на міжнародний туризм проаналізовано результати досліджень споживацької поведінки туристів за різні роки; визначені види політичних конфронтацій, що найбільше турбують подорожуючих; названі найбільш безпечні та небезпечні туристичні напрями. Пропонується розглядати глобальну нестабільність в якості геополітичних ризиків міжнародного туризму.

Ключові слова:
туризм, безпека туристичної подорожі; політична нестабільність, тероризм, геополітичні ризики в туризмі.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.23

Посилання:

1. Ткачук Л.М. Вплив політичної нестабільності на розвиток туристичної дестинації / Ткачук Л.М. // Географія та туризм: наук. зб. – К., 2016. – Вип. 37. – С. 26-36.
2. Baker D. The Effects of Terrorism on the Travel and Tourism Industry / D. Baker // International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. – 2014. – Volume 2(1). – Рр. 57-67.
3. Fragile States Index 2017 / Fund for Peace. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fundforpeace.org/fsi/
4. Global Peace Index 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
5. Global Terrorism Index 2017– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
6. How to Re-emerge as a Tourism Destination after a Period of Political Instability / Haddad C., Nasr A., Ghida E., Al Ibrahim H. // Travel & Tourism Competitiveness Report 2015. – Pp. 53-57.
7. Sönmez S. Tourism, Terrorism and Political Instability / S.F Sönmez // Annals of Tourism Research. – 1998. – Vol. 25:2. – Pp. 416-456.
8. The state of play, the impact of geopolitical events on international tourism in 2017 / Morakabati Y., Fletcher J., Beavis J.// ITB Berlin 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.itb-berlin.de/media/itb/itb_dl_en/itb_itb_berlin_en/itb_itb_academy_en/Travelzoo_Studie_ITB_2017.pdf
9. UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Tkachuk L. (2018) Global political instability as a factor of international tourism. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (71), 29-34 (in Ukranian, abstr. in English).