Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПРІОРИТЕТНІ ПЛОЩИНИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СПІВПРАЦІ З ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Смирнов І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

У статті розглядаються пріоритетні площини українсько-польської співпраці у сферах географії та туризму на прикладі відбудови високогірної обсерваторії в Карпатах та використання туристичних ресурсів історичних міст – українського Кам’янця-Подільського та польського Тарнова. Астрономічно-метеорологічна обсерваторія була побудована у Східних Карпатах на горі Піп-Іван (висота 2028 м) у 1938 р., коли Карпатський регіон входив до складу Польщі. Інша назва обсерваторії – “Білий слон”, тому що взимку під снігом будинок обсерваторії нагадує обриси слона. Гора Піп-Іван має пірамідальну форму з наявністю древніх форм рельєфу льодовикового типу, складених з пісковику. Обсерваторія була оснащена найсучаснішим на той час науковим обладнанням, зокрема, телескопом, астрографом і рефрактором британського виробництва. Обсерваторія була зруйнована під час Другої Світової війни. Нині спільними зусиллями України та Польщі, зокрема за участі Варшавського університету та Прикарпатського університету ім. В. Стефаника в Івано-Франківську, відбувається відновлення обсерваторії, а також будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Польщі  з акцентом на дослідження в галузі географії, метеорології, геології, сейсмології, астрономії та біології. Також характеризується у порівнянні ресурсна база та розвиток туризму в українському Кам’янці та польському Тарнові, який приймає щорічно у 4 рази більше туристів (понад 1  млн). Пропонуються заходи з підвищення ефективності використання туристичного потенціалу Кам’янця та збільшення числа українських та іноземних туристів.

Ключові слова:
географія, туризм, астрономічно-метеорологічна обсерваторія «Білий слон», історичні міста, туристичний потенціал, єврейська спадщина, містичний туризм.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.21

Посилання:

 1. Будзей О. Вулицями Кам’янця-Подільського / О.Будзей. – Львів : Світ, 2005. – 272 с.
 2. Вінюкова-Волкова В. Легенди Старого Кам’янця / В.Вінюкова-Волкова. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2009. – 48 с.
 3. Загадочная Украина: мистика, тайны, легенды. Фокус, спецпроект. – 2015.- №4 (31). – 66 с.
 4. Клімкін П. Україна і Польща : випробування історією / П.Клімкін // Високий замок. – 2018. – 8-14 березня. – С.12.
 5. Магера А.О. Ресурси розвитку містичного туризму в Україні / А.О.Магера, О.В.Яковчук // Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації: Збірник матеріалів Всеукр.наук.-практ. конф. – Харків: ХТЕІ КНТЕУ, «Цифра-Принт», 2017. – С.67-70.
 6. Осетрова Г.О. Герби в пам’ятках архітектури Кам’янця / Г.О.Осетрова. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 32 с.
 7. Паньків Н. «Брендові» туристичні об’єкти Івано-Франківської області / Н.Паньків // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід: Матеріали VІІ Міжн.наук.конф. – Львів: ВЦ ЛНУ  ім.Івана Франка, 2013. – С.344-350.
 1. Смирнов І.Г. Логістичний аспект туристичних чудес України : Заповідник «Кам’янець» / І.Г.Смирнов // Географія та туризм. – 2011. – Вип.11. – С.131 – 148.
 2. Туристично-інформаційний центр Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника [електронне джерело]. – Режим доступу: www.3849.com.ua/news/1918681.
 3. Фастовець О.О. «Темний» туризм як напрям туризму спеціальних інтересів в Україні / О.О.Фастовець // Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації: Збірник матеріалів Всеукр.наук.-практ. конф.–Харків: ХТЕІ КНТЕУ, «Цифра-Принт», 2017. – С.65.
 4. Шандор Ф.Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф.Ф.Шандор, М.П.Кляп. – К.:Знання, 2013. – С.279.
 5. Lomine L. Key Сoncepts in Tourism / L.Lomine, J.Edmunds.– London- N.Y.: PalgraveMacmillan, 2007. – Р.43.
 6. Kaluski M. Polacy na Huculszczyznie (4) / M.Kaluski // Dziennik Kijowski. – 2017, sierpien. – №15 (550). – S.7.
 7. Panteluk S. “Bialy slon” bedzie patrzyl w gwiazdy! / S. Panteluk // Dziennik Kijowski. – 2015, czerwiec. – № 11 (498). – S.1, 4,5.
 8. Tarnow [Електронне джерело]. – Режим доступу: www.tarnow.travel

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Smyrnov I.G. (2018) Priority aspects of Ukrainian-Polish cooperation in geography and tourism in modern conditions. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (71), 15-23 (in Ukranian, abstr. in English).