Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У КАРТОГРАФІЇ

Тітова С., Сірий Б.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Розглянуто суть поняття «доповнена реальність» у широкому розумінні, а також безпосередньо в рамках картографії. Вказано основні особливості доповненої реальності і охарактеризовано принцип її роботи. Наведено приклади програм, що використовують технологію доповненої реальності, а також зазначено про варіанти її реалізації. Визначено основні напрямки застосування доповненої реальності у картографії, а також надано стислу характеристику кожному з них. Розглянуто особливості роботи картографічних підприємств у процесі створення карт з доповненою реальністю, а також наведено перелік переваг та недоліків застосування цієї технології для потреб картографії.

Ключові слова:
доповнена реальність, картографічна семіотика, картографія, ГІС.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.20

Посилання:

  1. Schmalstieg D., Reitmayr G. Augmented Reality as a Medium for Cartography // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.209.548
  2. Bobrich J., Otto S. Augmented Maps. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.isprs.org/proceedings/XXXIV/part4/pdfpapers/451.pdf
  3. 3. P. Augmented reality and perception of analogue and digital images and maps. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.mdpi.com/2504-3900/1/3/56
  4. The Ultimate Guide to Augmented Reality (AR) Technology. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.realitytechnologies.com/augmented-reality
  5. HERE WeGo App: Effortless urban navigation. // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.here.com/en/products-services/here-wego-app
  6. Koussoulakou A., Patias P., Sechidis L., Stylianidis E. Desktop cartographic augmented reality: 3D mapping and inverse photogrammetry in convergence. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.143.7649&rep=rep1&type=pdf
  7. WELC Map. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://welcmap.com/en/#app

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Titova S., Siryi B. (2018) Promising avenues of using augmented reality in cartography. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (71), 10-14 (in Ukranian, abstr. in English).