Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пендерецький О.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

Анотація:

Поряд з народними промислами Закарпатської області розроблений промисловий тур в поєднанні з індустріальними та природними об’єктами, що становлять його ресурсний потенціал. Доведено, що умовою повної інформованості туристів є створення паспорта промислового туру, до якого входять екологічний, технічний, та кадастровий.   Тури на шахти з видобутку солі, дорогоцінних металів, сірчані кар’єри, свердловини видобутку нафти, мінеральної води, озокериту, об’єкти колишнього військового комплексу – ракетні шахти, сховища, складські приміщення, підприємства з перероблення сировини і матеріалів, народні промисли є перспективним напрямом розвитку промислового туризму на Закарпатті.

Ключові слова:
промисловий туризм, об’єкти, бізнес-мандрівники, територія, кадастр, підприємства, тури.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.18

Посилання:

  1. Александрова А.Ю. Туристские кластеры : содержание, границы, механизм функционирования. Экономические проблемы развития сервиса и туризма. – 2007. – № 2 – С. 51-61.
  2. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навчальний посібник / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес – 2003. – 104 с.
  3. Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення. Монографія / О. В. Пендерецький. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2011. – 225 с.
  4. Перович Л.М. Кадастр нерухомості. Монографія / Перович Л.М., Перович Л.Л., Губар Ю.П. – Львів: «Львівська політехніка». – 2003. – 120 с.
  5. Ступень М.Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру : Навчальний посібник. / М.Г. Ступень. Львів: «Новий світ-2000». – 2003. – 336 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Penderetsky O. (2018) Prospects for the development of industrial tourism Zakarpatsk region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 98-102 (in Ukranian, abstr. in English).