Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

УКРАЇНА І ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ В НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ: ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГЕОСТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Моргацький В.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Анотація:
У статті окреслено загальні особливості становлення відносин між Україною і державами Центральної Азії після розпаду Радянського Союзу. Охарактеризовано взаємовідносини між суб’єктами в контексті суспільно-політичних трансформацій в Україні, пов’язаних з Революцією Гідності, анексією Криму та агресією Росії на Сході нашої держави. Геополітичний аспект проаналізовано на основі тенденцій політичного діалогу України з урядами Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Киргизстану і Таджикистану. Увагу сконцентровано на результатах Резолюції ООН щодо територіальної цілісності України та наявності безпосередніх контактів між лідерами на двосторонньому рівні. Геоекономічний аспект охарактеризовано за динамікою торгово-економічного співробітництва з 2011 року в рамках дії Зони вільної торгівлі СНД до теперішнього часу. На основі вище розглянутого, запропоновано зрівноважену конструктивну геостратегію для посилення взаємодії україно-центральноазійських відносин із урахуванням інтересів кожного із суб’єктів. Її суть розкрито на двох рівнях. Перший полягає у взаємодії України з геополітичним регіоном з урахуванням реалій, спровокованих Росією; передбачає посилення зв’язків в обхід її території з використанням наявних розробок Транскаспійського транспортного шляху та ідентичного шляху постачання енергоносіїв. Другий – у безпосередній співпраці з кожною державою регіону для збільшення обігу товарів і послуг, а також можливості реалізації спільних або національних інфраструктурних проектів. Значний акцент зроблено на культурно-гуманітарному співробітництві країн та ролі діаспори у поліпшенні взаємовідносин та посиленні національної безпеки.

Ключові слова:
геополітика, Україна, Центральна Азія, Крим, територіальна цілісність, торгово-економічне співробітництво, міждержавні відносини, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, Таджикистан, геоекономіка, зрівноважена конструктивна геостратегія, культурно-гуманітарна співпраця.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.36

Посилання:

 1. Волович О. Геополітичні пристрасті довкола «Шовкового шляху» [Електронний ресурс] / Олексій Волович // Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень “Борисфен Інтел”. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://bintel.com.ua/uk/article/pristrasti/
 2. Жильцов С. Трубопроводы в Центральной Азии и Каспийском регионе: новый этап борьбы / Сергей Жильцов. // Центральная Азия и Кавказ. – 2014. – С. 139 – 153.
 3. Зубик А. І. Сучасна українська діаспора : розселення, соціо- і демогеографічні процеси : дис. канд. геогр. наук : 11.00.02 / Зубик Андрій Ігорович – Львів, 2016. – 340 с.
 4. Дністрянський М.С. Геополітика: навчальний посібник / М.С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011 – 436 с
 5. Ляшенко Т. Російсько-українські відносини в політичній думці Центральної Азії / Т.М. Ляшенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса – Випуск 2 (70) – С. 106 – 120 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_70/liashenko_rosiisko.pdf
 6. «Президенти України та Туркменістану підтвердили вірність принципам рівноправ’я та поваги до суверенітету інших держав» [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Президента України. – 2016. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-ta-turkmenistanu-pidtverdili-virnist-pri-36230
 7. Офіційний сайт посольства України в Республіці Казахстан // Торгово-економічне співробітництво [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kazakhstan.mfa.gov.ua/ua/ukraine-kz/trade
 8. Офіційний сайт посольства України в Киргизькій Республіці // Торгово-економічне співробітництво [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kyrgyzstan.mfa.gov.ua/ua/ukraine-kg/trade
 9. Офіційний сайт посольства України в Республіці Таджикистан // Торгово-економічне співробітництво [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tajikistan.mfa.gov.ua/ua/ukraine-tj/trade
 10. Офіційний сайт посольства України в Республіці Туркменістан // Торгово-економічне співробітництво [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://turkmenistan.mfa.gov.ua/ua/ukraine-tm/trade
 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України / Статистична інформація // Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 12. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономике Республики Казахстан // Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2016 года [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publBullS14-2016;jsessionid=nsor69yZOETA7XbM58r5PySdm_BXIuxue6iwRuXdm7DgtXwNPg4V!-2016277267!-1217747429?lang=ru&_afrLoop=10715510390858193#%40%3F_afrLoop%3D10715510390858193%26lang%3Dru%26_adf.ctrl-state%3Dr0sxwmrt1_4
 13. Официальный сайт посольства Российской Федерации в Республике Казахстан // Организации российских соотечественников [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rfembassy.kz/tm/russian_mission_in_kazakhstan/organizacii_ros_sootechestvenn/
 14. Официальный сайт посольства Республики Узбекистан в Украине // 25 лет со дня установления дипломатических  отношений между Узбекистаном и Украиной [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uzbekistan.org.ua/ru/aktualno/25-let-so-dnya-ustanovleniya-diplomaticheskikh-otnoshenij-mezhdu-uzbekistanom-i-ukrainoj.html
 15. Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України : Монографія / Б. О. Парахонський, Ю. В. Павленко, А. З. Гончарук та ін.; За ред. Б. О. Парахонського. – К.: НІСД, 2001. – 216 с. – (Сер. “Зовнішньополітичні стратегії”; Вип. 6) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Par/index.htm
 16. Чжоу Цзюнь. Значение государств Центральной Азии в мировой политической системе / Чжоу Цзюнь // Управленчиское консультирование – Вып. №3., 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/v/znachenie-gosudarstv-tsentralnoy-azii-v-mirovoy-politicheskoy-sisteme

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Morgatskyi V. (2017) Ukraine and central Asia in new geopolitical realities : geoeconomic and geostrategic aspects. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 180-187 (in Ukrainian, abstr. in English).