Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАРИЧНИХ УТВОРЕНЬ

Самчук Є.

Український Гідрометеорологічний інститут, Київ, Україна

Анотація:
Сформовано комплекс параметрів для опису особливостей існування та переміщення баричних утворень у нижній та середній тропосфері на основі тривимірного підходу. Розроблено методи об’єктвного визначення ключових синоптичних показників. Програмно втілені існуючі підходи до кількісної оцінки окремих характеристик баричних утворень. Запропоновано два нові показники для характеристики просторового поширення та інтенсивності баричних утворень. Реалізовано систему цифрового шифрування характеристик баричних утворень на території Північної півкулі за останні 40 років.

Ключові слова:
баричне утворення, циклон, антициклон, метод, реаналіз.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.32

Посилання:

 1. Dacre H. F. The Spatial Distribution and Evolution Characteristics of North Atlantic Cyclones / H. F. Dacre, S. L. Gray // Monthly wether review. – – Vol. 137. – P. 99–115.
 2. Dare R. A. Characteristics of Tropical Cyclones in the Australian Region / Richard A. Dare, Noel E. Davidson // Monthly wether review. – 2004. – Vol. 132. – P. 3049–3065.
 3. Harr P. A. Large-Scale Circulation Variability over the Tropical Western North Pacific. Part I : Spatial Patterns and Tropical Cyclone Characteristics / Patrick A. Harr, Russell L. Elsberry // Monthly wether review. – 1995. – Vol. 123. – P. 1225–1246.
 4. Kaplan J. Large-Scale Characteristics of Rapidly Intensifying Tropical Cyclones in the North Atlantic Basin / John Kaplan, Mark DeMaria // Weather and Forecasting. – – Vol. 19. – P. 1093–1108
 5. Rudeva I. Climatology of Cyclone Size Characteristics and Their Changes during the Cyclone Life Cycle / Irina Rudeva, Sergey K. Gulev // Monthly wether review. – 2007. – Vol. 135. – P. 2568–2578.
 6. Воскресенская Е. Н. Параметры антициклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе и их климатические изменения / Е. Н. Воскресенская, О. Ю. Коваленко // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Мор. гідрофіз. ін-т НАН України, Ін-т геол. наук НАН України. – Севастополь, 2013. – Вип. 27. – С. 195–199.
 7. Недострелова Л. В. Энергетические аспекты блокирующего антициклона, взаимодействующего с циклоном / Л. В. Недострелова // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. – 2011. – Вип. 12. – С. 104–112.
 8. Полонский А. Б. Изменчивость циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в связи с процессами в Тихом океане и Атлантике / А. Б. Полонский, Е. Н. Воскресенская, В. Н. Маслова // Доп. Нац. акад. України. – 2012. – № 3. – С. 123–131.
 9. Самчук Є. В. Комплексна методика об’єктивної ідентифікації циклонів у полі приземного тиску / Є. В. Самчук // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту / Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 109–113 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
 10. Топтунова О. Н. Изменения циклонических режимов Северного и Южного полушарий в условиях меняющегося климата [Электронный ресурс] / Топтунова Ольга Николаевна, Анискина Ольга Георгиевна // Науч. журн. КубГАУ : [электрон. науч. журн. Кубанского гос. аграр. ун-та]. – Текст. дан. – Краснодар, 2015. – № 114. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/25.pdf. – Загл. с экрана.
 11. Мамонтова Л. И. Метеорологический словарь / Л. И. Мамонтова, С. П. Хромов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 568 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Samchuk E. (2017) Quantitative estimation of baric system’s integral and dynamic characteristics. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 165-169 (in Ukrainian, abstr. in English).