Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Трохименко І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
У даній статті розглянуто сучасний стан розвитку туристичної галузі у сільській місцевості на прикладі Кіровоградської області. Досліджені нові форми господарювання та об’єкти розміщення, що надають послуги сільського зеленого туризму. Встановлено їх кількість за районами Кіровоградської області. Проаналізовано спеціалізацію даних об’єктів та її залежність від локалізації. Локалізація об’єктів найчастіше визначає їхню спеціалізацію.

В дослідженні зазначено перелік об’єктів розміщення, що надають послуги сільського зеленого туризму в  Кіровоградській області за районами, їх кількість та види діяльності. З’ясовано порайонний розподіл об’єктів розміщення та кількісне співвідношення об’єктів розміщення за районами області.

За результатами дослідження були визначені перспективні напрямки розвитку сільського зеленого туризму в Кіровоградській області. Аналіз діяльність закладів розміщення зеленого туризму області показав, що вони орієнтовані на задоволення потреб споживачів у відпочинку, оздоровленні, реабілітації, культурно-естетичному розвитку.

Ключові слова:
сільський зелений туризм, екотуризм, агротуризм, об’єкти сільського зеленого туризму, заклади розміщення, послуги зеленого туризму, локалізація, спеціалізація.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.31

Посилання:

  1. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм : організація надання послуг гостинності / П. Горішевський, В. Васильєв, Ю. Зінько. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. – 148с.
  2. Коробка С.В.Зелений туризм як різновид підприємницької діяльності в сільській місцевості // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2011. – Випуск IІ (42). – Частина І.
  3. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.
  4. Перелік зелених садиб Кіровоградської області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourism.kr-admin.gov.ua/index.php?q=Green/main.html

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Trokhymenko I. (2017) Social and geographical research of rural green tourism services in the Kirovograd region. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 160-164 (in Ukrainian, abstr. in English).