Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧІВ ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ПРОСТОРАМИ МІСТА

Пальчук М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Запропоновано методику суспільно-географічного дослідження взаємодії користувачів із публічними просторами міста на основі аналізу попередніх тематичних досліджень. Проаналізовано результати оцінок користувачів публічних просторів Києва, визначених за допомогою методу семантичного аналізу. Здійснено ранжування обраних для дослідження публічних просторів за сумарним балом оцінок запропонованих характеристик. Проаналізовано сприйняття публічних просторів їх користувачами за категоріями «доступність», «використання», «імідж» та «інтегрованість».

Ключові слова:
публічний простір, місто, суспільно-географічне дослідження, методика, Київ.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.30

Посилання:

  1. Бедаш Ю. А. Концепция социального пространства Анри Лефевра // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). – Томск : 2012. – Вып. 11 (126). – с. 219 — 224.
  2. Джакобс Дж. Смерть и жизнь большых американських городов : пер. с англ. – М. : Новое издательство, 2011. – 460 с.
  3. Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. Сучасні трансформації публічних просторів Києва : передумови, прояв та специфіка // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, 2017. – Вип. 22(1). – с. 39-46.
  4. Мезенцева Н.І., Бура Т.Л. «Старі» та «нові» публічні простори Києва : конфлікт чи взаємодоповнення? // Урбаністичні студії. – 2017. – Вип. 3. – с. 168-177.
  5. Мезенцева Н., Пальчук М. Публічні простори міст : осмислення через призму зарубіжного дискурсу // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2016. – Вип. 76. – с. 19-26
  6. Урбаністична Україна : в епіцентрі просторових змін : Монографія. За ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – К.: Фенікс, 2017. – 438 с.
  7. Тищенко І. М. Міський публічний простір : підходи до визначення // Маґістеріум. Культорологія. – К. : 2015. – Вип. 59. – с. 26 – 33.
  8. Lynch K. The image of the city / Kevin Lynch. – The MIT Press, 1960. – 280 p. – ISBN 9780262120043. – ISBN 9780262620017.
  9. Mitchell D. The Right to the City : Social Justice and the Fight for Public Space / D. Mitchell. – New York : The Guilford Press, 2003. – 270 p.
  10. Whyte H. William The Social Life of Small Urban Spaces / H. William Whyte. – NY : Project for Public Space, 2001. – 129 pp. – ISBN 0-9706324-1-x.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Palchuk M. (2017) The methodology of human geographical research of interaction of users with city public spaces. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 157-160 (in Ukrainian, abstr. in English).