Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУЧАСНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

Стафійчук В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Розглянуто сучасне регіональне політико-географічне положення України як центральноєвропейської держави. На основі бальної оцінки центральноєвропейські держави об’єднані в групи за пріоритетністю співпраці для України. Висвітлено основні проблеми і напрями двох- та багатостороннього співробітництва України з найважливішими з них, а саме Польщею, Литвою, Чехією, Румунією. Проаналізовано найбільш проблемні ділянки у співробітництві України з іншими державами регіону. Узагальнено варіанти покращення регіонального політико-географічного положення України.

Ключові слова: 
регіональне політико-географічне положення, співробітництво, пріоритетність співпраці, «гарячі» точки, Україна, Центральна Європа, Польща, Литва, Балто-Чорноморський альянс.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.27

Посилання:

 1. Базив Д.П. Геополитическая стратегия Украины / Д.П.Базив. – К., 2000.
 2. Бжезінський З. Велика шахівниця / Збіґнєв Бжезінський; [переклад з англ. Олена Фашовець] – Львів–Івано-Франківськ, 2000.
 3. Данниген Ф.Дж., Бэй О. Самые горячие точки XXI века. Как будут развиваться события / Джеймс Ф. Данниген, Остин Бэй [перевод с англ. А. Колина]. – М., 2014.
 4. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України: Навч. посібник / М. С. Дністрянський. – Тернопіль, 2010.
 5. Донскіс Леонідас. Прокляття шаблонної риторики / Леонідас Донскіс // Український тиждень. – 2014. – №10(330).
 6. Кубійович В. Географія України і сумежних країв / Володимир Кубійович. – Краків-Львів, 1943.
 7. Липа Ю. Розподіл Росії / Юрій Липа. – Львів, 1995.
 8. Лотоцький С., Трохимчук С. Україна в світовому геополітичному просторі : Монографія / С.Лотоцький, С.Трохимчук. – Львів, 2002.
 9. Новікова К., Трубис В. Архітектори Міжмор’я / К. Новікова, В. Трубис // Український тиждень. – 2016. – №36(460).
 10. Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії / Степан Рудницький. – Берлін, 1923.
 11. Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Т. 1-3 / М. Сивіцький. – К., 2005.
 12. Сірук Микола. Посол Польщі Ян Рєкло : Ми розуміємо, що безпека України – це і наша безпека, а безпека Польщі – це й безпека України» / Микола Сірук // Електронний ресурс – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/posol-polshchi-yan-pyeklo-my-rozumiyemo-shcho-bezpeka-ukrayiny-ce-i-nasha
 13. Стафійчук В. І. Політична географія світу : Навч. посібник / В. І. Стафійчук. – Херсон, 2016.
 14. Стафійчук В. Центральна Європа як історико-географічний регіон / В. Стафійчук // Економічна і соціальна географія. – 2002. – Вип.53.
 15. Шаблій Олег. Україна // Географія : світи, регіони, концепти. [Переклад з англ.] – К., 2004.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Stafiichuk V. (2017) Current regional political and geographical setting of Ukraine. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 139-144 (in Ukrainian, abstr. in English).