Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕОГРАФІЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ США (ХVІІІ-ХІХ СТ.)

Смирнов І., Бурніс В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Розкрито особливості ресурсної бази військового туризму на прикладі США, які включають, зокрема, військово-історичні туристичні об’єкти, пов’язані з американською Війною за незалежність та Громадянською війною. Показано поділ військового туризму на такі його підвиди, як військово-історичний, мілітарі,  військово-історичні фестивалі та реконструкції. Наведено перелік країн світу – лідерів щодо кількості туристичних прибуттів та обсягу доходів від туризму, а також місце США у цьому реєстрі. Виявлено особливості воєнно-історичних туристичних об’єктів США, пов’язаних з Війною за незалежність (1775-1783 рр.), зокрема, Монументу  Вашингтона, особняка Першого президента США «Маунт-Вернон», Музею битви «Йорктаун» та Центру Перемоги, Національного військово-історичного парку «Саратога», Національного військово-історичного парку «Гілфорд Кортхаус», Військової академії США «Вест Пойнт». З Громадянською війною у Сполучених Штатах (1861-1865 рр.) пов’язані військово-історичні туристичні об’єкти, такі як Меморіал Лінкольна, Національний музей Громадянської війни Сполучених Штатів, Національний пам’ятник “Форт Самтер”, Національний військовий Парк “Шайло”, Музей битви при Антитамі, Віксбергський національний військовий парк, Музей битви при Петерсберзі, Національний історичний парк «Геттісберг». Проаналізовано географічні особливості ресурсної бази американського військового туризму ХVІІІ та ХІХ ст. Результати аналізу наведено у таблиці, з якої видно, що об’єкти ресурсної бази туризму, пов’язані з Війною за незалежність, зосереджені у чотирьох штатах США, а саме: Вірджинії (2), Нью-Йорку (2), Федеральному окрузі Колумбія (1) та Північній Кароліні (1), а туристичні об’єкти, пов’язані з Громадянською війною, розташовані у восьми штатах, з них три – у штаті Пенсільванія і по одному – у Федеральному окрузі Колумбія, Південній Кароліні, Теннесі,  Меріленді та Міссісіпі. Загалом нараховується  14 пам’яток, що відносяться до періоду Війни за незалежність та Громадянської війни, які  розташовані у 9 штатах, з найбільшим числом пам’яток – у штаті Пенсільванія (3, всі пов’язані з Громадянською війною), Федеральному окрузі Колумбія (2), Вірджинії (2 – пов’язані з Війною за незалежність). З усіх 14 пам’яток шість пов’язані з Війною за незалежність, а вісім – з Громадянською війною.

Ключові слова:
військовий туризм, ресурсна база, США, Війна за незалежність, Громадянська війна, географія

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.26

Посилання:

  1. Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
  2. Олійник Я. Б., Смирнов І. Г. Міжнародна логістика: навч. пос. / Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов. – К. : Обрії, 2011. – 544 с.
  3. Алмашій Я.І. Міжнародний досвід діяльності туристичної сфери/ Алмашій Я.І. – К : Знання, 2011. – 205 с.
  4. Давидова О.Г.Моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності: світовий досвід./ Давидова О.Г. – К : Ефективна економіка, 2012. – 6 с.
  5. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Г. Смирнов, Б.П. Яценко, В.К. Кіптенко, О.О. Любіцева та ін. ; за заг. ред. Б.П. Яценка. – К. : Наш час, 2013. – 472 с.
  6. Смирнов І. Військовий туризм та його ресурсна база (на прикладі США)/ І.Смирнов, В.Бурніс // Матеріали ХХХV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб.наук.пр. Переяслав-Хмельницький, 2017 . – Вип.35. – С.137-142.
  7. Смирнов І. Ресурсна база військового туризму США (ХХ-ХХІ ст.) / І.Смирнов, В.Бурніс // Матеріали ХХVІІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб.наук.пр. – Переяслав-Хмельницький, 2017 . – Вип.28. – С.16-23.
  8. Смирнов І.Г. Ресурсна база військового туризму у США / І. Смирнов, В.Бурніс // Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VІІІ міжн.наук.-практ.конф. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. – С.198-200.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Smyrnov I., Burnis V. (2017) Geography of military tourism resource base in USA (ХVIII-XIX cent.). Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 134-139 (in Ukrainian, abstr. in English).