Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МАТЕРІАЛИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ КАРТ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1 Курач Т., 2 Шемчук М.

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
2 НВФ «Кадастр-Геоматика», Київ, Україна

Анотація:
Досліджено особливості використання матеріалів дистанційного зондування при створенні карт для потреб сільського господарства.  Отримано та опрацьовано матеріали аерофотознімання групи полів у Шепетівському районі Хмельницької області, з яких створено зразки наочних картографічних матеріалів. Використано методи візуального дешифрування та цифрового оброблення знімків шляхом обрахування вегетаційного індекса NDVI. Запропоновані технології дозволяють вчасно виявити аномалії на полях сільськогосподарських культур та вчасно реагувати на них, при умові постійного моніторингу полів протягом всього періоду вегетації сільськогосподарських культур. Розроблені матеріали моніторингу дозволили підняти прибуток підприємства та врожайність сільськогосподарських культур.

Ключові слова:
матеріали аерофотознімання, матеріали дистанційного зондування, дешифрування, вегетаційний індекс NDVI.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.24

Посилання:

  1. Жлобак Г.М. Використання методів дистанційного зондування Землі для моніторингу агроресурсів України / Г.М. Жлобак // Космічна наука і технологія. – 2010. – Т. 16. № 6. – С. 16–23.
  2. Зацерковний В. І. Використання ГІС та ДЗЗ для моніторингу сільськогосподарських земель / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець, В. В. Сергієнко // Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа. – 2011. – №2(2). – С. 40-48.
  3. Інститут агроекології і природокористування НААНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroeco.at.ua/.
  4. Інститут фізіології рослин і генетики НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifrg.kiev.ua/.
  5. Cessna. Textron Aviation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cessna.txtav.com/.
  6. IGI Systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.igi-systems.com/home.html.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Kurach T., Shemchuk M. (2017) Remote sensing materials for creating cards for agriculture. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 126-130 (in Ukrainian, abstr. in English).