Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КАРТОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дудун Т.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Викладено підходи до визначення поняття «якість вищої освіти». Обґрунтовані основні критерії і показники, які покладені в основу її картографічного моніторингу. Дано визначення поняття «картографічного моніторингу якості вищої освіти». Проведення картографічного моніторингу зорієнтоване на основні аспекти якості вищої освіти: якість результату, якість умов, якість процесу.

Представлено показники для трьох карти які характеризують вищі навчальні заклади України в дзеркалі науко метричної бази даних Sciverse Scopus, загальний рейтинг університетів світу.

Ключові слова:
вища освіта, картографування вищої освіти, якість вищої освіти, науково метричні бази

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.23

Посилання:

  1. Вахрушин В., Горбань О. Якість вищої освіти та сучасні підходи до її вимірювання. // Освіта і управління. – 2012, т.15, № 1. – с. 7 – 11.
  2. Вебометричний рейтинг університетів світу // Освіта і управління. – 2012, т.15, № 1. – с. 7 – 11.
  3. ДСТУ ISO 9000 : 2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. – К., Держспоживстандарт України, 2008. – 34 с.
  4. Закон України від 01.07.2015 року № 1556 –VII «Про вищу освіту».
  5. Компас – 2013. Рейтинг ВНЗ України // Освіта і управління. – 2013, т.16, № 1-2. – с. 173 – 188.
  6. Наука України в дзеркалі науко метричної бази даних Sciverse Scopus від 26 червня 2013 р. // Освіта і управління, т.16, № 1-2, – с. 166 – 171.
  7. Освітні реформи: місія, дійсність,  Монографія (за ред. В. Кременя та інш.). – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2013. – 460 с.
  8. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/2015 навчального року // Стат. Бюлетень. – К., Держ. служба статистики. – 2016. – 219 с.
  9. Паращенко Л. Наукове обґрунтування критеріїв і показників для національної системи моніторингу якості освіти // Освіта і управління. – 2009, т.12, №3-4. – С. 110-116.
  10. Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України. // Освіта і управління. – 2012, т.15, №2-3. – с. 73 -79.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Dudun T. (2017) Cartographic monitoring of quality of higher education. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 122-126 (in Ukrainian, abstr. in English).