Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

НІМЕЦЬКІ СІЛЬСЬКІ ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЛАНДШАФТИ ПОДІЛЛЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ

Воловик В., Яцюк В.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна

Анотація:
У статті розглянуто особливості структури німецьких сільських етнокультурних ландшафтів Поділля у ХІХ – початку ХХ століття. Проаналізовано публікації присвячені досліджуваній темі. Розкрито історико-культурні особливості німецької колонізації регіону. Розглянуті ландшафтна структура та особливості природокористування найбільших німецьких сільськогосподарських колоній Поділля: Бекерсдорфу, Конопівки, Михайлини, Краснодолу. Отримано результати, що зазначають позитивний вплив на природокористування досліджуваного регіону, що у свою чергу позитивно вплинуло на решту етнокультурних ландшафтів.

Ключові слова:
етнокультура, сільськогосподарські колонії, сільський етнокультурний ландшафт, німці.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.19

Посилання:

 1. Афанасьев-Чужбинскій, А. С. Поездка въ южную Россію. Очерки Днестра / А. С. Афанасьев-Чужбинскій. – СПб., 1863.
 2. Бекерсдорф // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль, 2004. – Т. 1. А – Й. – С. 99.
 3. Васильчук, В. М. Німці в Україні. Історія і сучасність (друга половина XVIII – початок XXI ст.) : монографія / В. М. Васильчук. – К., 2004.
 4. Воловик, В. М. Етнокультурні ландшафти : регіональні структури і природокористування : [монографія] / В. М. Воловик. – Вінниця , 2013.
 5. Гинда, В. Украина туземная / Владимир Гинда // Корреспондент. – 13 мая 2011. – С. 62-64.
 6. Дашкевич, Я. «Німецька карта» проти України / Я. Дашкевич // Україна вчора і нині. – К., 1993. – С. 143–150.
 7. Державний архів Вінницької області. Ф. Р-2700 Вiнницький облвиконком. оп. 6. Спр. 1103. л. 32.
 8. Державний архів Вінницької області. Ф. Р-435 оп. 1. Спр. 38. л. 79-81.
 9. Державний архів Вінницької області. Ф. Р-489 оп. 1. Спр. 868. л. 479-480.
 10. Классика геополитики, ХХ век : сб. / Сост. К. Королев. – М., 2003. – (Philosophy).
 11. Клаусъ, А. Наши колоніи. Опыты и матеріалы по исторіи и статистике иностранной колонизаціи в Россіи. Выпускъ І / А. Клаусъ. – Санктпетербургъ , 1869. – С. 3.
 12. Костюк, М. П. Німецькі колонії на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) / М. П. Костюк. – Тернопіль, 2003..
 13. Немецкие населенные пункты в Российской империи : География и население : справочник / Сост. В. Ф. Дизендорф. – М., 2006..
 14. Немцы России: населенные пункты и места поселения : энциклопедический словарь / Сост. В. Ф. Дизендорф. – М., 2006..
 15. Німці Тернопільщини // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2. К – О. – С. 633.
 16. Олешко, О. Поява і господарська діяльність німецьких поселенців на Галичині та архітектурна специфіка німецьких колоній / О. Олешко, Г. Петришин // Німецькі поселенці в Україні: історія та сьогодення. – Київ-Миколаїв, 2006. – С. 91-108. – (Серія «Україна: історія і сучасність», випуск 1).
 17. Петренко, О. С. До питання про поселення менонітів на Правобережній Україні (Колонія Михайлина на Брацлавщині) / О. С. Петренко // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: історія. Випуск 1. – Вінниця, 1999. – С. 36-41.
 18. Тхоржевський (Бертьє) Роберт. Німці Тернопільщини (з кінця ХVІІІ до початку ХХІ століть) : науково-популярний нарис / Роберт (Бертьє) Тхоржевський. – Тернопіль, 2000.
 19. Чубинский, П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край / П. П. Чубинский // Юго-западный отдел: материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. – СПб., 1872. – Т. VII. – Вып. 1-6. – 337 с.
 20. Bekersdorf // Słownik geograficzny krolewstwa polskiego i innych krajow słowiańskich. – Warszawa, 1880. – Tom I. – S. 125.
 21. Huber Peter. Beckersdorf : eine deutsche Kolonie in Galizien / Peter Huber. – München, 1974.
 22. Konopowka // Słownik geograficzny krolewstwa polskiego i innych krajow słowiańskich. – Warszawa, 1883. – Tom IV. – S. 349.
 23. Krasnodól // Słownik geograficzny krolewstwa polskiego i innych krajow słowiańskich. – Warszawa, 1883. – Tom IV. – S. 635.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Volovyk V., Yatsyuk V. (2017) German rural ethnocultural landscapes of the XIX – beginning of the XX century. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 103-107 (in Ukrainian, abstr. in English).