Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СПРИЙНЯТТЯ В МІСТІ ХЕРСОН НА ПРИКЛАДІ МІКРОРАЙОНУ «ХБК»

Кривець О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Проведено ретроспективний аналіз мікрорайону ХБК, в межах тестової ділянки. Проаналізовано роль мікрорайону у формуванні планувальної структури міста, та його значення. Виявлено сучасні особливості розвитку та функціонування об’єктів в межах тестової ділянки. Охарактеризовані фактори, що впливають на поширення процесів трансформації міського простору в межах тестової ділянки. Визначено особливості просторових трансформацій в межах тестової ділянки (ревіталізація, джентрифікація, зникнення старих функцій і занепад об’єктів). Проаналізовані результати соціологічного опитування, щодо сприйняття трансформацій міського простору мешканцями ХБК.

Ключові слова:
трансформації, місто, просторові трансформації міста, функціональні зміни, сприйняття просторових трансформацій.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.17

Посилання:

  1. Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. С. 108 – 114.
  2. Костюк, Л.И.  Херсон. Улицы помнят [Текст] // В.Ф. Ракович, И.Д. Ратнер – Путеводитель. – Симф. : Таврия, 1987. – 112 с.
  3. Мезенцев К.В., Мезенцева Н.И. Пространственные социально-экономические изменения в Киеве и агломерации / К. Мезенцев, Н. Мезенцева // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО). – 2012. – №1. – С. 109-123.
  4. Мельник Л.В. Трансформації міського простору на прикладі тестової ділянки в м. Луцьк [Текст] / Л.В. Мельник, А.В. Орещенко, С.П. Батиченко // Вісник КНУ. Географія. – К., 2016. – Вип. 1(64). – С.53-57.
  5. Мельничук А.Л., Коковський Л.О. Відмінності сприйняття трансформації системи природокористування у міській місцевості приміської зони Києва / А. Мельничук, Л. Коковський // Київський географічний щорічник. Науковий збірник. – Вип. 9. – 2014. – С. 110-126.
  6. Официальный сайт истории города Херсона [Електронний ресурс] // URL : http://www.mycity.kherson.ua/istoriya/1978-1997-gody/1986-god.html
  7. Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР (особливості розвитку і розміщення, типологія, територіальні системи і перспективи) : монографія [Текст] / Ю.І. Пітюренко. – К., 1972. – 187 c.
  8. Руденко Л.Г. Изменения городского пространства в Украине / Под ред. Л. Г. Руденко. — К.  : 2013. — 160 с.
  9. Руденко Л.Г. Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г. Руденко. — К. : Феникс, 2015. — 292 с.
  10. Херсон. Розроблення плану зонування території міста / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя. К. : 2014 р.- 91 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kryvets О. (2017) Spatial transformations and features of their perception in Herson city on the example of the “HBK” microdistrict. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA  [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 91-97 (in Ukrainian, abstr. in English).