Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СТРАТЕГІЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ ХАРКОВА: РЕТРОСПЕКТИВА МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ

Корома Н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Дослідження міста, не залежно від його типу, розміру та ролі, завжди має починатися з вивчення історії розвитку міського середовища. Період, історія виникнення міста та його мешканці разом створюють унікальні передумови його розвитку.

Дане дослідження міського розвитку Харкова (основних містобудівних тенденцій, характерних процесів перетворення міського середовища) проведене шляхом вивчення його містобудівної політики. Використання методу ретроспективного аналізу відповідної планувальної документації міста, дозволило нам сформулювати стратегічне бачення розвитку Харкова, починаючи з 40-их років ХХ століття до сьогодення, виявити сформовані там виклики для можливості подальшої побудови оптимальної моделі модернізації міської території.

Харків за кілька століть зазнавав чимало характерних функціонально-структурних трансформацій міського простору досягши тих меж, в яких він сьогодні знаходиться і тої ролі, яку виконує в масштабі всієї України. Харків є прикладом типового індустріального міста України. Тому стратегічне бачення розвитку Харкова згідно з планувальною документацією завжди було продиктоване стратегічною його функцією – промисловою.

Основне завдання, яке намагалися вирішити і планувальники в 60-ті рр. і на початку ХХІ століття, описане в документах як «розвантаження». Якщо тоді воно передбачало «просте» перенесення за межі міста промислових об’єктів, що в свою чергу мало вплинути на принцип розселення населення (його частковий відтік у передмістя), то на початку ХХ ст. планувальні рішення закладені в Генеральному плані Харкова на 2004-2026 рр. керувалися такими цілями як розширення меж міста з метою залучення значних територіальних ресурсів приміської зони, створення системи магістралей сталого розвитку, дотримання динамічної рівноваги навколишнього середовища.

Ретроспектива містобудівної політики допомогла сформулювати нове стратегічне бачення розвитку Харкова через три головні осі, навколо яких власне місто і має обертати свою діяльність: вісь розвитку та перспективи в контексті розширення його міжнародних функцій, вісь комфортності проживання (модернізація простору); вісь споглядання (дозвілля та творчості).

Ключові слова:
Харків, міський розвиток, ретроспективний аналіз, містобудівна політика, планувальна документація.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.15

Посилання:

 1. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст : навчальний посібник / О.С.Безлюбченко, О.В.Завальний, Т.О.Черноносова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 204 с.
 2. Генеральний план міста Харків 2004-2026. Пояснювальна записка. Т. І, ІІ. Розділ «Зона впливу». К. – 2003.
 3. Генеральний план міста Харків на 2004-2026 рр. із внесеними змінами у 2013 році.
 4. Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uga.kharkov.ua
 5. Іванов С. Житлове будівництво в Харкові (1943–1980 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник молодих вчених. Вісник ХНУ. Серія «Історія», 2015. – Вип. 13. – с.121-127. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [PDF] с сайта karazin.ua
 6. Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1966. — 1086 с.
 7. Комплексная схема внутрегородского и пригородного транспорта. Пояснительная записка. [Текст]. Т. І (1961), ІІ (1965), ІІІ (1965), приложение (1965).
 8. План зонування території міста Харків 2013 року із внесеними змінами у 2016 році.
 9. Регіональний розвиток та просторове планування територій : досвід України та інших держав-членів Ради Європи». Збірник // В.С. Куйбіда, В.А.Негода, В.В.Толкованов. – Київ, Видавництво «Крамар», 2009, 170 с. – с. 144.
 10. Схема плану червоних ліній магістральних вулиць. Пояснювальна записка. [Текст, альбом]. 2006 р.
 11. Функции городов и их влияние на пространство / под. ред. Л.Г. Руденко. – К. : Феникс, 2015. – 292 с.
 12. Харьковский экономический административный район. Перспективы развития народного хозяйства. [Текст]. Т. І, ІІ, корректировка. – 1963.
 13. Харьковский экономический административный район. Схема перспективного развития на период до 1980 року. [Текст]. Т. І, ІІ, ІІІ, ІV, V. – 1963.

 Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Koroma N. (2017) Urban development strategy of Kharkov: retrospective of urban planning policy. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 79-87 (in Ukrainian, abstr. in English).