Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КАРОВІ ОЗЕРА КАРПАТСЬКОГО НПП В СИСТЕМІ ЛАНДШАФТНО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Корчемлюк М., Кравчинський Р.,  Мотрук М.,  Савчук Б.

Карпатський національний природний парк, м. Яремче, Україна

Анотація:
Досліджено унікальний компонент ландшафту Українських Карпат – озера льодовикового походження (карові озера). На основі використання математико-статистичних методів виявлено закономірності поширення цих водойм у межах Карпатського національного природного парку (південно-східний схил Чорногірського гірського масиву) та їх зв’язок із іншими компонентами навколишнього природного середовища.

За методом головних компонентів (МГК) було визначено чотири фактори міжкомпонентних взаємозв’язків: перший – ґрунтовий покрив і крутизна схилів, другий – геологічний, третій – вплив вертикальної зональності і лісистості території; четвертий чинник впливає на процеси евтрофікації і, ймовірно, відображає вплив глобальних кліматичних процесів. Проведено системний аналіз та класифікацію водних об’єктів за низкою фізико-географічних показників та морфометричних параметрів; виділено три групи озер.

Ключові слова:
Карпатський національний природний парк, Чорногора, карові (льодовикові, високогірні, циркові) озера, предиктори, морфометричні характеристики, факторний аналіз, кластеризація.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.9

Посилання:

 1. Белонин М.Д., Голубева В.А., Скублов Г.Т. Факторный анализ в геологии. – М., 1982.
 2. Демидюк Н.С., Колодий В.В. История озер Украинских Карпат // История озер Восточно-Европейской равнины, СПб, 1992.
 3. Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) / Микітчак Т., Решетило О., Костюк A. та ін. – Львів, 2014.
 4. Микітчак Т.І., Рожко І.М., Ленько О.В. Фізико-географічна та гідрохімічна характеристики озер та озерець масиву Чорногора (Українські Карпати) // Наукові праці УкрНДГМІ – 2010. – Вип. 259.
 5. Миллер Г.П. Каровые озера Украинских Карпат. — В кн. : Карпатские заповедники. Ужгород, 1966.
 6. Міллер Г.П. Льодовикові озера Чорногори // Вісник Ордена Леніна Державного університету ім. Ів. Франка. Серія : географічна. – 1964.
 7. Природа карпатського національного парку / С.М. Стойко, Л.І. Мілкіна, Л.О. Тасєнкевич та ін. – К., 1993.
 8. Физико-географическое районирование Украинской ССР / В.П. Попов, А.М. Маринич, А.И. Ланько. – К., 1968.
 9. Хабер С. Высокие Татры / Природа, 1956. – № 9.
 10. Царенко П. М., Ліліцька Г. Г., Худий О. І., Туновский Я. Незвичне «цвітіння» води озера Несамовите (Чорногора, Українські Карпати) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2015.
 11. Цыцарин Г.В.Кресловинные озера / Вопросы географии. Гидрология. – М., 1951. – № 26.
 12. Яворський А.І. Конструктивно-географічні засади організації природоохоронних територій (на прикладі Карпатського національного природного парку). – Ів.-Франківськ, 2012.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Korchemluk M., Kravchinskiy R., Motruk M., Savchuk B. (2017) Kars lakes of Carpathian National Nature Park in the system of landscape-geomorphological diversity. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 47-52 (in Ukrainian, abstr. in English).