Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

Гетьман В.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Міністерства екології та природних ресурсів України, Київ

Анотація:
Основними територіальними ділянками Азово-Сиваського національного природного парку, розміщеного в Херсонській області, є п-в Бірючий та частина о. Куюк-Тук (Генічеський р-н) і частина о. Чурюк з прилеглими дрібними островами – Мартинячий і Китай (Новотроїцький р-н). Острівні масиви псамофітного степу є однією з найбільших цінностей заповідної природи півдня України. Це важлива ланка приморського екологічного коридору, місце гніздування і зупинок птахів під час сезонних міграцій.

У статті аналізуються особливості природних умов та ресурсів Азово-Сиваського національного природного парку. Звертається увага на геоморфологічні особливості островів парку і коси Бірючий острів, а також піднімається питання розвитку сучасного мисливського господарства на території  Бірючого півострова, більшість якого за функціональним зонуванням – господарська зона.

Ключові слова:
національний природний парк, коса, острів, флора, фауна.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.8

Посилання:

 1. Бойко М.Ф. Растительный мир Херсонской области : Научно-популярный очерк / М.Ф. Бойко, Н.В. Москов, В.И. Тихонов. – Симферополь : Таврия. – 1987. – 144 с.
 2. Бойко М.Ф. Червоний список Херсонської області : Рідкісні та зникаючі види рослин, грибів та тварин / М.Ф. Бойко, М.М. Подгайний. – Херсон : Айлант, 1998. – 33 с.
 3. Волох А. М. Появление шакала на Украине и его современное распространение // Охотник. – К. : 2003, № 9. – С. 12–13.
 4. Геоморфология Украинской ССР: Учеб. пособие / Рослый И.М., Кошик Ю.А., Палиенко Э.Т. и др. Под общ. ред. Рослого И.М. – К. : Вища школа, 1990. – 287 с.
 5. Гетьман В.І. Рекреаційна діяльність у межах природно-заповідного фонду / В.І. Гетьман // Заповідна справа в Україні / Під загальною редакцією М.Д. Гродзинського і М.П. Стеценка. – К. : Географіка, 2003. – С. 162 – 175.
 6. Дубына Д.В. Плавни Причерноморья / Д.В.Дубына, Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К. : Наукова думка, 1989. – 269 с.
 7. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа : Навчальний посібник / С.Ю. Попович. – К. : Арістей, 2007. – 480 с.
 8. Проект організації території Азово-Сиваського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів. – Ірпінь : 1995. – 257 с.
 9. Фесенко Г. В. Птахи фауни України / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей. – К., 2002. – 411 с.
 10. Фізична географія Української РСР / О.М. Маринич, А.І. Ланько, М.І. Щербань, П.Г. Шищенко / Під ред. Маринича О.М. – К. : Вища школа, 1982. – 208 с.
 11. Червона книга України. Тваринний світ / Під заг. ред. Акімова І.А. – К. : Вид-во Глобалконсалтинг, 2009. – 624 с.
 12. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Азово-Сиваський національний природний парк / Заповідники і національні природні парки України // Ю.Р. Шеляг-Сосонко, В.І. Зубков. – К. : Вища школа. – 1999. – С. 186-193.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Getman V. (2017) Azov-Sivash National Nature Park. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 44-47 (in Ukrainian, abstr. in English).