Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІЧНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТУ В МІСТІ КИЇВ

Круківська А., Агаркова М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Проаналізовано основні характеристики термічного режиму темно-сірих лісових ґрунтів у межах міста, які визначено на основі даних багаторічних стаціонарних вимірювань гідрометеорологічної станції Київ. Досліджено особливості добового та сезонного ходу температури поверхні ґрунту та температури ґрунту на глибинах. Визначено кількість днів із від’ємною температурою поверхні ґрунту в місяці холодного періоду року. Встановлено середні багаторічні дати початку осінніх і припинення весняних заморозків на поверхні ґрунту та визначено середню тривалість беззаморозкового періоду. Розглянуто показники промерзання ґрунту.

Ключові слова:
термічний режим ґрунту, темно-сірі лісові ґрунти, температура поверхні ґрунту, заморозок, температура ґрунту на глибинах, глибина промерзання ґрунту

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.7

Посилання:

  1. Атлас Киевской области / Под ред. А. С.Харченко и др. – М. : ГУГК, 1985. – 33 с.
  2. Клімат Києва / За ред. В. І.Осадчого, О. О. Косовця, В. М. Бабіченко. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 320 c.
  3. Клімат України / За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченко. – К. : Видавництво Раєвського, 2003. – 343 с.
  4. Хенкс Р. Дж., Ашкрофт Дж. Л. Прикладная физика почв. – Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 150 с.
  5. Шульгин А. М. Климат почвы и его регулирование. – Л. : Гидрометеоиздат, 1972. – 341 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Krukivska A., Agarkova M. (2017) Features of the thermal regime of soil in Kyiv. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 41-43 (in Ukrainian, abstr. in English).