Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЕКОРЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ТРАНСКОРДОННОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМ ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Білоус Л.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто оселищну концепцію охорони біорізноманіття, історію становлення та зміст систем класифікації оселищ суші, прісноводних та морських. Інформацію про оселищне різноманіття визначено ключовою при виділенні екорегіонів.

Екорегіон запропоновано визначати в якості об’єкту конструктивно-географічного планування систем охорони біорізноманіття. Екорегіон  є базовою територіальною одиницею планування екомереж NATURA 2000, EMERALD.

Запропоновано  огляд екорегіонів України. Їх визначено об’єктами транскордонного співробітництва в галузі охорони довкілля й біорізноманіття та планування національних,  регіональних й локальних систем природоохорони.

Визначено пріоритетні задачі України з впровадження оселищної концепції охорони біорізноманіття в розрізі екорегіонів.

Ключові слова:
оселище, класифікація оселищ, оселищне різноманіття, біорізноманіття, екорегіон, екомережа, екомережа NATURA 2000,  екомережа EMERALD, список Global 200, система охорони біорізноманіття

 DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.5

Посилання:

  1. Інформаційна система природи Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eunis.eea.europa.eu/
  2. Типи оселищ Інформаційної система природи Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp?expand= – level_G
  3. Карта екорегіонів суші [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/maps/
  4. Прісноводні екорегіони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/freshwater_ecoregions/
  5. Морські екорегіони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/habitat_types/selecting_marine_ecoregions/
  6. Спісок екорегіонів пріоритетної охорони оселіщного різноманіття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldwildlife.org/publications/global-200

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Bilous L. (2017) Ecoregion as an object of cross-border and regional planning of biodiversity protection systems. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 30-34 (in Ukrainian, abstr. in English).