Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Яценко Ю., Шевченко О., Сніжко С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Метою роботи є дослідження сучасного рівня забруднення атмосферного повітря міст України завислими речовинами, моноксидом вуглецю, двооксидом азоту та формальдегідом для виявлення найбільш забруднених міст, їх ранжування та здійснення класифікації міст за рівнем перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) середніми річними концентраціями вищевказаних речовин для визначення переліку міст для пріоритетного впровадження екологічних заходів.

Для виконання дослідження використано інформацію Центральної геофізичної обсерваторії про строкові та середньорічні концентрації завислих речовин, окису вуглецю, двооксиду азоту та формальдегіду у повітрі міст України (строкові дані за період 2013 р., середньорічні – за період 1998-2015 рр.).

Розроблена класифікація міст за рівнем перевищення ГДК середніми річними концентраціями завислих речовин, окису вуглецю, двооксиду азоту та формальдегіду. Виділено 3 групи міст для завислих речовин: 1 група (26 міст) допустимий рівень забруднення (< 1 ГДК); 2 група (15 міст) – підвищений рівень забруднення (1–2 ГДК); 3 група (7 міст)- високий рівень забруднення (2–3 ГДК). Для окису вуглецю виділено 2 групи міст: 1 група (36 міст) допустимий рівень забруднення (< 1 ГДК); 2 група (8 міст) – підвищений рівень забруднення (1–2 ГДК). Виділено 3 групи міст для двоокису азоту: 1 група (21 місто) допустимий рівень забруднення (< 1 ГДК); 2 група (27 міст) – підвищений рівень забруднення (1–2 ГДК); 3 група (3 міста)- високий рівень забруднення (2–3 ГДК). Для формальдегіду виділено 4 групи міст: 1 група (4 міста) допустимий рівень забруднення (< 1 ГДК); 2 група (13 міст) – підвищений рівень забруднення (1–2 ГДК); 3 група (12 міст)- високий рівень забруднення (2–3 ГДК); 4 група (13 міст) екстремально-високий рівень забруднення (3–6 ГДК).

Досліджено яка відсоткова частка днів протягом 2013 року мала концентрації вищі ГДК. Дослідження проведено по 6 містам (Севастополь, Маріуполь, Торецьк, Єнакієве, Тернопіль, Ужгород та Київ).

Результати виконаних досліджень можуть стати основою для вибору об’єктів для подальшого поглибленого вивчення та аналізу особливостей формування забруднення повітря в містах України.

Ключові слова:
забруднення атмосферного повітря, завислі речовини, двоокис азоту, моноксид вуглецю, формальдегід, перевищення гранично допустимої концентрації.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.4

Посилання:

 1. Беляева И.В., Орлова С.А., Боробова Н.А. Анализ источников загрязнения атмосферного воздуха города Донецка формальдегидом // Экологические проблемы индустриальных мегаполисов : Сборник трудов международной научно-практической конференции. Донецк, 26–28 мая 2010 г. – С.78–82.
 2. Гомонай В.І., Лобко В.Ю., Ходаковський В.С. Формальдегід – головний компонент забруднення атмосфери автомобільним транспортом в містах України // Екологічний вісник. – 2007. – №1 (41). – С. 10–12.
 3. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” зі змінами та доповненнями від 14.07.2016 р. / ВВР, – 2016. – № 34. – С.592.
 4. Кіптенко Є.М., Козленко Т.В. Вплив метеорологічних умов забруднення повітря у промислових містах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. −2007. − № 13. − С. 208−216.
 5. Лоєва І.Д., Грудєв П.Х., Демчишина Н.М. Оцінка антропогенного навантаження на повітряний басейн м. Одеси // Метеорология, климатология и гидрология. − 2004. − Вып. 48. − С. 279−286.
 6. Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98. М., 1998.
 7. Скубневская Г.И., Дульцева Г.Г. Загрязнение атмосферы формальдегидом. – Новосибирск, 1994. – 70 с.
 8. Сніжко С.І., Шевченко О.Г. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста. – К. : Обрії, 2011. – 297 с.
 9. Сніжко С.І., Шевченко О.Г., Данілова Н.О. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України // Український гідрометеорологічний журнал. – 2014. – Випуск 15. – С. 5-15.
 10. Сніжко С., Шевченко О., Яценко Ю., Данілова Н. Особливості часових змін концентрацій формальдегіду в атмосферному повітрі міст України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2016. – Випуск 2 (35) – С.24-29.
 11. Шевченко О.Г., Кульбіда М.І., Сніжко С.І.., Щербуха Л.С., Данілова Н.О. Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом // Український гідрометеорологічний журнал. – 2014. – №14 – С.25–34.
 12. Altsuller A.P., Bufalini J.J. And Photoliol 4.97. 1965.
 13. Global comparison of VOC and CO observations in urban areas. Erika von Schneidemesser a, Paul S. Monks a,*, Christian Plass-Duelmer Atmospheric Environment 44 (2010).
 14. Holst et al. : Effect of meteorological exchange conditions. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 17, No. 3, 273-282 (June 2008)
 15. Kerns W.D., Pavkov K.L., Donofrio D.J., Gralla E.J., Swenberg J.A. Carcinogenicity of formaldehyde in rats and mice after longterm inhalation exposure. // Cancer Res 43 : 4382-4392 (1983).
 16. Leighton P.A. Photochemistry of Air Pollution. Academic Press. New York. 1961.
 17. Logan J.A. Nitrogen oxides in the troposphere: global and regional budgets // J.Geophys. Res. 88. 1983. P.10785-10807.
 18. Samoli, E., Aga, E., Touloumi, G., Nisiotis, K., Forsberg, B., Lefranc, A., Pekkanen, J.,Wojtyniak, B., Schindler, C., Niciu, E., Brunstein, R., Dodic, M., Schwartz, J., Katsouyanni, K., Short-term effects of nitrogen dioxide on mortality: an analysis within the APHEA project. European Respiratory Journal 27, Р.1129-1137
 19. Venn, A.J., Lewis, S.A., Cooper, M., Hubbard, R., Britton, J., Living near a main road and the risk of wheezing illness in children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 164, Р. 2177-2180.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Yatsenko Y., ShevchenkoO., Snizhko S. (2017) Classification of the city of Ukraine on the level of atmospheric air pollution. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 25-30 (in Ukrainian, abstr. in English).