Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олійник Я., Куриш Т.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Здійснено дослідження регіональних  особливостей формування людського потенціалу Чернівецької області, виокремлено чинники та фактори, що впливають на становлення людського капіталу. На основі діючої методики проведено аналіз людського розвитку Чернівецької області за 2012-2016 роки та здійснено моніторинг зміни інтегрального індексу людського розвитку регіону. Враховуючи регіональні особливості та суспільно-географічні умови  розвитку Чернівецької області напрацьовано пріоритетні напрями розвитку людського потенціалу даного регіону, що спрямовані на зростання конкурентоспроможності території в сучасних умовах реформування українського суспільства.

Ключові слова:
людський потенціал, здорове життя, добробут, освіта, Чернівецька область.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.2

Посилання:

  1. Заславська Т.І. Людський потенціал в сучасному трансформаційному процесі // Суспільні науки і сучасність. 2005. № 4. С. 13-25 .
  2. Камінська Т.М. Ринок медичних послуг: досвід теоретико інституційного аналізу : [ монографія ] / Тетяна Михайлівна Камінська.  – Х. :  ИПП «Контраст», 2006. – 296 с.
  3. Клімов С.М. Інтелектуальні ресурси суспільства : [ монографія ] / Сергій Михайлович Клімов. – СПб. : ІВЕСЕП, Знання, 2002. – 199 с.
  4. Куркіна М. П. Людський потенціал, як категорія соціального управління регіоном / М. П. Куркіна, В. В. Зотов // Бізнес Інформ . – 2012. – № 7. – С. 53-56 .
  5. Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–квітень 2017 року; Відповідальні за випуск: Г.І.Петрова, І.Д.Арделян, М.В. Коропотницька, О.Р.Шемуня-Чернівці; Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області; 2017, 156с.
  6. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2015 рік; за ред. Т.Г. Сарчинської; Відповідальні за випуск: Г.І. Петрова, М.В.Коропотницька, О.Р. Шемуня – Чернівці : Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2016, 572с.
  7. Населення Чернівецької області за 2015 рік; За редакцією Сарчинської Т.Г.; відповідальні за випуск Г.І.Петрова, Н.П.Лістархова-Чернівці; Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області; 2016, 156с.
  8. Освіта Чернівеччини. Статистичний збірник; Упорядники : Палійчук О.М., Прінько С.І. – Чернівці, 2016. – 130 с.
  9. В Україні чоловіки живуть на 15 років менше, ніж у Швеції, та на 10 років менше, ніж наші жінки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2016/09/18/203306-ukrayini-choloviky-zhyvut-15-rokiv-menshe-shveciyi-10-rokiv-menshe-nashi

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Oliynyk Ya., Kurysh T. (2017). Regional features of forming human potential of Chernivtsi region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 12-18 (in Ukrainian, abstr. in English).