Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

TERRITORIAL ORGANIZATION OF GRADUATE TRAINING IN UKRAINE

Trusij O.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Abstract:

We consider the territorial organization of post-graduate training in Ukraine. The features of the distribution of graduate students between ministries and agencies. Features of training in various sciences. Trend traced training. Training system is analyzed in the context of social and geographic areas. The analysis of the performance of the graduate school for 2000-2010 biennium.

Keywords:

science, scientific potential, academic institutions, research staff, graduate school

Language:

ukrainian

References:

1. Бєсов В.М. Історія науки і техніки з найдавніших часів до кінця ХХ ст.: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Харківський державний політехнічний ун-т. – Х., 2000. – 252 с. 2. Дубина О.М. Територіальна організація підготовки наукових кадрів в Україні // Економічна та соціальна географія. – 2004. – Вип. 55. – С. 225-237. 3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / І.В.Калачова та ін. Державний комітет татистики України. – К., 2011. 4. Наукові установи України: Довідник / Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ). – К., 1998. – 137 с. 5. Науково-технічний потенціал України та сучасні проблеми глобалізації науково-технічної сфери / О.П. Зінченко, В.П.Ільчук, Л.Ф. Радзієвська, В.М.Євтушенко. – К.: НДІСЕП, 2004. – 77 с. 6. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К.: Академвидав., 2004. – 2008 с.

 Download (.pdf)

Suggested citation:

Trusij, O. (2013). Тerritorial organization of graduate training in Ukraine. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 45-47 (in Ukrainian, abstr. in English).