Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Ярослав Богданович Олійник, д. е. н., проф., член-кор. НАПН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Сергій Юрійович Бортник, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Михайло Дмитрович Гродзинський, д. геогр. н., проф., чл.-кор. НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Людмила Миколаївна Даценко, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Олександр Юрійович Дмитрук, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Петро Олексійович Масляк, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Костянтин Володимирович Мезенцев, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Анатолій Миколайович Молочко, к. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Олександр Григорович Ободовський, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Віктор Миколайович Самойленко, д. геогр. н., проф.(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Сергій Іванович Сніжко, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Валентин Кирилович Хільчевський, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Петро Григорович Шищенко, д. геогр. н., проф., чл.-кор. НАПН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Сергій Петрович Запотоцький, д. геогр. н., проф., відп. секретар (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Григорій Іванович Денисик, д. геогр. н., проф. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Леонід Володимирович Ільїн, д. геогр. н., проф. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Валерій Петрович Руденко, д. геогр. н., проф. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Ростислав Іванович Сосса, д. геогр. н., проф. (ДНВП «Картографія»); Олександр Григорович Топчієв, д. геогр. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова); Олег Іванович Шаблій, д. геогр. н., проф. (Львівський національний університет імені Івана Франка).

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Мадленек Тібор, к. прир. н., доцент (Університет Матея Бела, Словаччина); Сарменто Жоао, к. геогр. н., доцент (Університет Міньйо, Португалія); Антипова Катерина, д. геогр. н., проф. (Білоруський державний університет, Республіка Білорусь); Даниленко Андрій, д. геогр. н., проф. (Університет Нью-Йорку, США); Манасян Максим, д. геогр. н., проф. (Єреванський державний університет, Вірменія); Сальников Виталий, к. геогр. н., проф. (Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі, Казахстан); Стебельський Ігор, д. геогр. н., проф. (Віндзорський університет, Канада); Суварян Сейран, к. геогр. н., доцент (Єреванський державний університет, Вірменія); Штогрін Дмитро, д. геогр. н., проф. (Іллінойський університет, США).