Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Ярослав Богданович Олійник, д. е. н., проф., член-кор. НАПН України (відповід. ред.) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету) – 521ya.ol.53@ukr.net


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Сергій Петрович Запотоцький, д. геогр. н., проф., (заст. відповід. ред.)  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – zapototsk@ukr.net;
Наталія Степанівна Корома, к. геогр. н., (відповід. секр.) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – geo.nkoroma@gmail.com;
Сергій Юрійович Бортник, д. геогр. н., проф.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – bs_7@ukr.net;
Наталія Петрівна Герасименко, д.геогр.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – n.garnet2@gmail.com;
Олексій Михайлович Гнатюк, к.геогр.н., ас. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – alexgnat22@ukr.net;
Михайло Дмитрович Гродзинський, д. геогр. н., проф., чл.-кор. НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – mgrodz@ukr.net;
Людмила Миколаївна Даценко, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – ua-dln@ukr.net;
Олександр Юрійович Дмитрук, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – kafgua@ukr.net;
Олена Леонідівна Дронова, к. геогр. н., доц. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – olena.dronova@gmail.com;
Петро Олексійович Масляк, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – PETRO_MASLYK@ukr.net;
Костянтин Володимирович Мезенцев, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – k_mez@ukr.net;
Валерій Петрович Михайленко, к. хім. н., доц. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – v.mykhaylenko@gmail.com;
Олександр Григорович Ободовський, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – obodovskiy58@gmail.com;
Ростислав Васильович Олійник, к. фіз.-мат. н., доц. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – RV_oliynyk@ukr.net;
Віктор Миколайович Самойленко, д. геогр. н., проф.(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – samvic@yandex.ua;
Сергій Іванович Сніжко, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – tempo2007@meta.ua;
Валентин Кирилович Хільчевський, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – hilchevskiy@ukr.net;
Ольга Григорівна Шевченко, к. геогр. н., доц. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – olga.s.meteo@gmail.com;
Петро Григорович Шищенко, д. геогр. н., проф., чл.-кор. НАПН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – PG@univ.kiev.ua;
Леонід Володимирович Ільїн, д. геогр. н., проф. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) – ilyinleo@eenu.edu.ua;
Валерій Петрович Руденко, д. геогр. н., проф. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) – rudenko_valery@ukr.net;
Ростислав Іванович Сосса, д. геогр. н., проф. (Національний університет «Львівська політехніка») – sossaua@gmail.com;
Олександр Григорович Топчієв, д. геогр. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова) – yavorskaya@onu.edu.ua;
Олег Іванович Шаблій, д. геогр. н., проф. (Львівський національний університет імені Івана Франка) – shabliy@franko.lviv.ua.


МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Катерина Антипова, д. геогр. н., проф. (Білоруський державний університет, Республіка Білорусь) – antipovaekaterina@gmail.com
Павло Беднар, PhD (географічні науки), 
(Університет Томаса Бата в Зліні, Чехія) – bednar@fame.utb.cz / bednar@utb.cz;
Давід Карачоні, PhD (географічні науки), (Північний Інститут Університету Чарльза Дарвіна, Австралія) – karacsonyi.david@csfk.mta.hu;
Тібор Мадленек, к. прир. н., доц. 
(Університет Матея Бела, Словаччина) – tibor.madlenak@umb.sk;
Максим Манасян, д. геогр. н., проф. (Єреванський державний університет, Вірменія) – mman@rambler.ru;
Март Рейман, PhD (географічні науки), доцент
(Талліннський університет, Естонія) – mart.reimann@tlu.ee;
Виталий Сальников, к. геогр. н., проф.
(Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі, Казахстан) – Vitali.Salnikov@kaznu.kz  /  viteko108@gmail.com;  
Жоао Сарменто, к. геогр. н., доц.
 (Університет Міньйо, Португалія) – j.sarmento@geografia.uminho.pt
Лєнка Смекалова,
PhD (географічні науки),
(Університет Томаса Бата в Зліні, Чехія) – smekalova@utb.cz;
Ігор Стебельський, д. геогр. н., проф.
(Віндзорський університет, Канада) – Igor_Stebelskiy@gmail.com;
Сейран Суварян, к. геогр. н., доцент
(Єреванський державний університет, Вірменія) – sr.suvaryan@mail.ru;
Дмитро Штогрін, д. геогр. н., проф. (Іллінойський університет, США).