Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ*

Запотоцький Сергій Петрович, д. геогр. н., проф., (відповідальний редактор)  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – zapototsk@ukr.net


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Олійник Ярослав Богданович, д. екон. н., проф., член-кор. НАПН України (шеф-редактор) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету) – 521ya.ol.53@ukr.net
Корома Наталія Степанівна, к. геогр. н., (відповідальний секретар) 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – geo.nkoroma@gmail.com
Герасименко Наталія Петрівна, д.геогр.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – n.garnet2@gmail.com
Гродзинський Михайло Дмитрович, д. геогр. н., проф., чл.-кор. НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – mgrodz@ukr.net
Даценко Людмила Миколаївна, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – ua-dln@ukr.net
Мезенцев Костянтин Володимирович, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – k_mez@ukr.net
Ободовський Олександр Григорович, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – obodovskiy58@gmail.com
Сніжко Сергій Іванович, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – tempo2007@meta.ua
Шевченко Ольга Григорівна, к. геогр. н., доц. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – olga.s.meteo@gmail.com
Шищенко Петро Григорович, д. геогр. н., проф., чл.-кор. НАПН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – PG@univ.kiev.ua


МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Антипова Катерина, д. геогр. н., проф. (Білоруський державний університет, Республіка Білорусь) – antipovaekaterina@gmail.com
Беднар Павло, PhD (географічні науки), 
(Університет Томаса Бата в Зліні, Чехія) – bednar@fame.utb.cz / bednar@utb.cz
Карачоні Давід, PhD (географічні науки), (Північний Інститут Університету Чарльза Дарвіна, Австралія) – karacsonyi.david@csfk.mta.hu
Мадленек Тібор, к. прир. н., доц. 
(Університет Матея Бела, Словаччина) – tibor.madlenak@umb.sk;
Максим Манасян, д. геогр. н., проф. (Єреванський державний університет, Вірменія) – mman@rambler.ru
Рейманн Март, PhD (географічні науки), доцент
(Талліннський університет, Естонія) – mart.reimann@tlu.ee
Сарменто Жоао, к. геогр. н., доц. (Університет Міньйо, Португалія) – j.sarmento@geografia.uminho.pt
Смекалова Лєнка,
PhD (географічні науки),
(Університет Томаса Бата в Зліні, Чехія) – smekalova@utb.cz


* Затверджена на засіданні Вченої ради географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол №5 від 27 грудня 2019 року.