Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТИПІЗАЦІЯ ЦЕНТРІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Осіпчук І.

Анотація:

Виділено центри торговельного обслуговування населення Рівненської області. Проведено їх типізацію на підставі аналізу ряду показників та параметрів, що характеризують потужність дії центрів. Визначено ієрархію центрів торговельного обслуговування населення Рівненської області та основні характеристики зон їх впливу за параметрами площі дії, радіусу та кількістю населення, яке вони обслуговують. Здійснено співставлення результатів проведеного дослідження з існуючими схемами територіальної структури торговельної системи області.

Ключові слова:

центри торговельного обслуговування населення, зона впливу, ієрархія центрів торговельного обслуговування

Посилання:

1.Davies R. L. Marketing geography: with special reference to retailing / Taylor & Francis, 1977. 2. Дорошенко В.І. Географія внутрішньої торгівлі. Навчальний посібник. – К, 2005. 3. Юрковский В. М. География сферы обслуживания. – К.: 1989. 4. Офіційний сайт Верховної Ради України – режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Osipchuk, I.(2012). Typing of commercial services cetres in Rivne regionVisnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (60), 57-59 (in Ukrainian, abstr. in English).