Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СТИКОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕГІОНІВ (ПРИКЛАД БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ)

Корома Н. 

Анотація:

Досліджено ідею та проблеми теоретичного визначення змісту поняття “стиковий геополітичний регіон”. Проведений аналіз факторів, що впливають на формування геополітичного поля протистояння в межах стикового регіону. Визначена роль території Балто-Чорноморського регіону в світовій політичній системі на різних етапах суспільно-історичного розвитку. Показано територію Балто-Чорноморського регіону як регіональну систему країн, яка має всі властивості стикового геополітичного регіону та наявне поле протистояння.

Ключові слова:

геополітична структура світу, геополітичний регіон, стиковий геополітичний регіон, геополітичне поле протистояння, суспільно-історичний розвиток території, Балто-Чорноморський регіон

Посилання:

1. Гончаренко О. М. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку / Гончаренко О.М., Парахонський Б.О., Лисицин Е.М., Лисицин Е.М., Маначинський О.Я. // Національний ін-т стратегічних досліджень; Національний ін-т українсько-російських відносин. – К., 1999. – 192 с. 2. Дністрянський М.С. Політична географія та геополітика України: Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 344 с. 3. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: підручник / Мальський М. З., Мацях М. М. – Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 461 c. 4. Яценко Б.П. Політична географія та геополітика: Навч. посібник / За ред. Б.П. Яценка; Стафійчук В.І., Брайчевський Ю.С. Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Либідь, 2007. – 255с. 5. Ярьоменко С.Г. Вплив суспільно-географічних факторів на особливості формування геополітичних стикових зон / Сергій Ярьоменко // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2009. – Вип. 7. – С. 174-177. 6. Ярьоменко С.Г. Геополітичне положення України в Балто-Чорноморсько-Каспійському просторі / Сергій Ярьоменко // Молоді науковці – географічній науці: Зб. наук. Праць / За заг. ред. проф. Я.Б. Олійника. – К.: Обрії, 2008. – Вип. IV. – С. 370-371. 7. Колосов В. А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 479 с. 8. Хонин В.Н. Теория международных отношений. Общая часть. – К.: Академ-Пресс, 2005. – 456 с. 9. A Companion to Political Geography // Edited by John A. Agnew , Katharyne Mitchell and Katharyne Mitchell. – [3) Blackwell Companions to Geography] – Oxf.: Blackwell Publishing, 2007. 10. Kennedy, Paul, The Rise and Fall of Great Powers, page // New York: Vintage Books, 1987. – 704 pp. 11. Making Political Geography // John Agnew. – [Human Geography in the Making]. – London, 2002.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Coroma, N.(2012). Рolitical and geographical conditions of formation of junction geopolitical regions (at the Вaltic-Вlack Sea region). Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (60), 53-57 (in Ukrainian, abstr. in English).