Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ

Курач Т.

Анотація:

У статті запропоновано застосування теоретико-множинного підходу для класифікування географічних карт на емпіричному рівні класифікування. Обґрунтовано визначення класифікаційних ознак і таксономічних одиниць, як основи подальшого механізму класифікування. Базуючись на теорії множин Г. Кантора запропоновано принципи формування множини об’єктів класифікування географічних карт. Розкрито сутність механізму класифікування на основі методів класифікування об’єктів, процесів і явищ довільної природи.

Ключові слова:

множина об’єктів класифікування, механізм класифікування, принципи формування множини класифікаційної системи

Посилання:

1. Атлас вчителя / ДНВП “Картографія”, Укргеодезкартографія; ред. Ж. Є. Бонк [та ін.]. – К., 2010. 2. Кантор Г. Труды по теории множеств. – М., 1985. 3. Козаченко, Т.І. / Картографічне моделювання: Навч. пос. / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко; За заг. ред. А.П. Золов- ського. – Вінниця, 1999. 4. Омельченко, В.В. Общая теория классификации. Ч. 1: Основы системологии познания действительности. / Омельченко В.В. – М., 2008. 5. Омельченко, В.В. Общая теория классификации. Ч. 2. Теоретико-множественные основания. / В.В.Омельченко. – М., 2010. 5. Харвей, Д. Научное объяснение в географии. – М., 1974. 7. Тихоплав, В.Ю. Гармония Хаоса, или Фрактальная реальность. / Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. – Санкт-Петербург, 2003. 8. Філософський енциклопедичний словник. –К., 2002.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kurach, T.(2012). The set theoretic approach to classifying geographic maps. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (60), 48-53 (in Ukrainian, abstr. in English).