Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСНОВИ ПОЛЬСЬКИХ ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ ПЕРІОДУ 1919-1939 РОКІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

Бондаренко Е., Іщук А.

Анотація:

В статті досліджено особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919–1939 років на західноукраїнські землі, в результаті чого удосконалено їх класифікацію за масштабами та змістовим навантаженням. При вивченні складової математичної основи – геодезичної основи – встановлено, що такі картографічні твори створювались на основі референц-еліпсоїда Бесселя 1841 року з використанням різних нульових меридіанів. В якості основної застосовувалась багатогранна картографічна проекція.

Ключові слова:

загальногеографічні карти, математична основа, геодезична основа, референц-еліпсоїд, багатогранна картографічна проекція

Посилання:

1. Архів карт Військового Інституту Географічного, виданих у 1919–1939 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://мapywig.org. 2. Берлянт А. М. Картография: учебник для вузов [Текст] / Берлянт А. М. – М., 2002. 3. Електронна колекція карт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maps4u.lt/ru/maps.php?cat=48. 4. Загальногеографічні карти Польщі масштабу 1:100 000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100. 5. Іщук А. В. Діяльність ВІГ Польщі з картографування західноукраїнських земель у період між першою та другою світовими війнами [Текст] / А. В. Іщук // Часопис картографії. – 2011. – Випуск 3. 6. Іщук А. В. Загальногеографічні карти на території західної України, що входили до складу Польщі в період з 1919 до 1939 року [Текст] / А. В. Іщук // География, геоэкология, геология: опыт научных исследований. – 2011. – Випуск 8. 7. Іщук А. В. Напрями загальногеографічного картографування західноукраїнських земель Польським ВІГ у 1919–1939 роках [Текст] / А. В. Іщук // Збірник наукових праць Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – 2011. – Випуск 7. 8. Cосса Р. І. Історія картографування території України. Від найдавніших часів до 1941 р. [Текст] / Сосса Р. І. – К., 2007. 9. Cосса Р. І. Картографування території України [Текст] / Сосса Р. І. – К., 2004. 10. Справочник по картографии [Текст] / А. М. Берлянт, А. В. Гедымин, Ю. Г. Кельнер [и др.]. – М., 1988.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Bondarenko, E., Ishchuk, A. (2012). Тhe peculiarities of the mathematical basis of polish generally-geographical maps during the period from 1919 to 1939 in Western Ukraine. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (60), 45-47 (in Ukrainian, abstr. in English).