Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ВЕЛИКИХ МІСТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гладкий О., Глибовець В.

Анотація:

Стаття присвячена обґрунтуванню важливості розвитку ринку праці великих міст в умовах глобалізації. В статті визначені фактори формування ринку праці у великих містах, досліджена структура зайнятості в Києві та інших столицях Центральної та східної Європи у 2011 році, проаналізована чисельність промислово-виробничого персоналу Києва та інших столиць Центральної і Східної Європи в 2011 році, досліджена структуру зайнятості та рівень безробіття в окремих містах і районах Київської області. Також авторами даної статті виявлені значні диспропорції розвитку ринку праці Києва, а також причини низького рівня зайнятості у комерційних, торговельних та інших ринково-орієнтованих сферах діяльності столиці України. В контексті даної проблематики автори торкаються і теми міжнародного іміджу Києва та його значення серед столиць Східної Європи.

Ключові слова:

ринок праці, структура зайнятості, великі міста, глобалізація

Посилання:

1. Іщук С. І., Гладкий О. В. Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту: Монографія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2005. – 239 с. 2. Гладкий О. В. Наукові основи суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій: Монографія / Гладкий О. В. ; [наук ред. С. І. Іщук] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008. – 360 с. 3. Глобальный город: теория и реальность: монография / Под ред. Н.А. Слуки. – Москва, Аванглион, 2007. – 240 с. 4. Город в контексте глобальных процессов: Монография / Под ред. И. И. Абылгазиева, И. В. Ильина, Н.А. Слуки. – Москва, Издательство Московского университета, 2011. – 448 с. – (Библиотека факультета глобальных процессов МГУ). 5. Слука Н. А. Градоцентрическая модель мирового хозяйства. / Слука Н. А. – М.: Пресс-Соло, 2005. – 168 с. 6. Слука Н. А. Градоцентрический вектор в развитии мировой системы / Н. А. Слука. // Вестник Московского университета. Серия 5. География. – 2006. – № 5. – С. 3-10.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Gladkey, A., Glybovets, V. (2012). Тhe development of labor market in large cities in the frames of globalization. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (60), 41-45 (in Ukrainian, abstr. in English).