Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ХОРВАТІЇ

Матвієнко Н., Матвієнко В., Денисюк Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Проаналізовано структуру та динаміку туристичних потоків Хорватії. Розглянуто ієрархічну систему органів управління розвитком туризму. Висвітлено стратегію розвитку туристичного кластеру Хорватії. Виділено особливості успішних туристичних кластерів Хорватії. Зазначено проблеми, які стримують конкурентоспроможність країни у галузі туризму. Охарактеризовано один з ключових напрямків діяльності стратегії розвитку туризму Хорватії до 2020 року – впровадження нових моделей управління туристичними дестинаціями.

Ключові слова:

Хорватія, туризм, управління розвитком туризму, туристичний кластер, система органів управління, стратегія розвитку туризму

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2014.62.15

Посилання:

  1. Investing in Croatia 2013. ― London: Developing Markets Associates Ltd., 2013.
  2. Croatia Tourism Report Q2 2014. — Birmingham: MarketPublishers, 2014.
  3. Croatian Tourism Development Strategy until 2020. ― Zagreb: Ministry of tourism Republic of Croatia, 2013.
  4. Grzinic J. Approach to the development of destination management in Croatian Tourism / J. Grzinic, D. Saftic // Management: Journal of Contemporary Management Issues. ― 2012. ― Vol. 17. – pp. 59-74. Electronic resurce. – Access moda: http://www.efst.hr/management/Vol17No1-2012/4-Grzinic-Saftic.pdf
  5. ITB World Travel Trends Report 2013/2014. ― Berlin: IPK International on behalf of ITB Academy. ― 2014.
  6. Letcher P. Croatia / P. Letcher. — Guilford, Connecticut: The Globe Pequot Press Inc, 2013.
  7. Ivani М. General model of small entrepreneurship development in tourism Tourism and Hospitality Management // Vol. 17, No. 2, pp. 231-250, 2011.
  8. Tourism in figures 2012. — Zagreb: Ministry of Tourism Republic of Croatia, 2013.
  9. Travel & Tourism. Economic Impact 2014. Croatia. — London: World Travel & Tourism Сouncil, 2014.
  10. Suraganova S.K. Mirovoj opyt razvitija turistskogo klastera [World experience of development of tourism cluster] Teorija i praktika innovacionnogo menedzhmenta: otechestvennyj i zarubezhnyj opit, Karaganda, 2013, Available at: http://articlekz.com/node/1835.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Matviyenko, N. Matviyenko, V., Denisyuk, Yu. (2014). Мanagement regional development of tourism of Сroatia. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (62), 64-66 (in Ukrainian, abstr. in English).