Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

Яворська В.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна

Анотація:

Україна належить до країн з високою інтенсивністю депопуляційних процесів, що зумовлюється низкою різнопланових чинників економічного, соціально-культурного, інституціонального характеру. Масштабна та затяжна депопуляція виступає нині складовою і одним із найвиразніших проявів загального кризового демографічного стану України. В роботі досліджено тенденції впливу середньої тривалості життя на показники старіння населення. Проведений регіональний аналіз та визначені територіальні відмінності у показниках середньої тривалості життя та показників постаріння населення. Визначені причини такої напруженої ситуації.

Ключові слова:

старіння населення, тривалість життя, до працездатне населення, працездатне населення, депопуляція

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2014.62.9

Посилання:

  1. Dobrohleb V.G. Starenie naselenija i problemy sohranenija chelovecheskogo potenciala [The aging of the population and the problems of preservation of human potential], Narodonaselenie,2009, no. 4, pp. 53 – 56.
  2. Steshenko V.S. Demohrafichni perspektyvy Ukrayiny [Demografіchnі prospects of Ukraine] Demohrafichna sytuatsiya v Ukrayini : materialy nauk. konf. (zhovten’ 1993 r., m. Kyiv) – The demographic situation in Ukraine: Materials Conference, Kyiv, 1993, Vol. 1, pp. 9 – 14.
  3. Steshenko V.S., Piskunov V.P. Stan ekonomiko-demohrafichnykh doslidzhen’ ta naukovi peredumovy yikh podal’shoho rozvytku [State Economic and Demographic Research and scientific background for their further development], Demohrafiya ta sotsialna ekonomika, no. 2 (16),2011, pp. 42–51.
  4. Topchiyev O.H., Yavors’ka V.V. Metodolohichni ta metodychni problemy rehionalizatsiyi Ukrayiny [Methodological and methodical problems of regionalization Ukraine], Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny. Rayonuvannya ekonomichnoho prostoru Ukrayiny: pytannya metodolohiyi i praktyky, L’viv, 2010, Issue 5(85), pp. 32-45.
  5. Yavors’ka V.V. Vplyv statevo-vikovoyi struktury naselennya na formuvannya heodemohrafichnoho protsesu [The influence of gender and age structure of the population on the formation geodemohrafical process], Odes.nats. un-tu, Ser.  Heohraf.ta heoloh. Nauky, 2006, Vol. 11, Issue. 3, pp. 166-171.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Yavorska, V.  (2014). Social and geographical aspects of population aging. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (62), 34-41 (in Ukrainian, abstr. in English).