Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС РЕГІОНУ

1Уліганець С., 1Мельник Л., 2Фещенко В.

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

2Управління безпеки життєдіяльності та охорони навколишнього природного середовища Секретаріату Кабінету Міністрів, Київ, Україна

Анотація:

Висвітлено екологічний стан компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на туристичний бізнес в регіоні. Досліджено вплив виробничо-господарської діяльності окремих промислових підприємств та навколишнє середовище, визначено основні шляхи вирішення існуючих екологічних проблем в регіоні, пов’язаних з природокористуванням. Сформульовано пропозиції з удосконалення стратегії прийняття еколого-орієнтованих рішень щодо мінімізації антропогенно-техногенного впливу промислових підприємств на навколишнє природне середовище Закарпатської області.

Ключові слова:

довкілля, туристичний регіон, природоохоронна діяльність, сучасний екологічний стан

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2014.62.8

Посилання:

  1. Aharkova N.V., Kachyns’kyy A.B., Stepanenko A.V. Rehional’nyy vymir ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny z urakhuvannyam zahroz vynyknennya tekhnohennykh i pryrodnykh katastrof [The regional dimension of ecological safety of Ukraine, taking into account the threat of man-made and natural disasters], Kyiv, 1998, 82 p.
  2. Danylyshyn B.M., Stepanenko A.V., Ral’chuk O.M.. (eds.) Bezpeka rehioniv Ukrayiny i stratehiya yiyi harantuvannya: Monohrafiya u 2 t. [Security regions of Ukraine and its strategy to guarantee: a monograph in 2 volumes], Kyiv: Naukova dumka, 2008, vol.1 Pryrodno-tekhnohenna (ekolohichna) bezpeka. 389 p.
  3. Kononenko O.. Chynnyky, yaki vyznachayut’ stan rehional’noyi ekolohichnoyi bezpeky [Factors that determine the state of regional ecological security], Materialy IV Vseukrayins’koyi naukovoyi konferentsiyi “Heohrafichni problemy rozvytku produktyvnykh syl Ukrayiny”, Kyiv: VHL “Obriyi”, 2007, pp. 61-62.
  4. Natsional’na dopovid’ pro stan tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini u 2013 r. [National Report on the State of Techno and Natural Safety in Ukraine 2013], Available at: http://www.mns.gov.ua/annual_report/2014/content_1.ua.php?m=B5.
  5. Ulihanets’ S.I. Ekolohichni aspekty, yaki nehatyvno vplyvayut’ na turystychnyy biznes v Zakarpatti [Environmental aspects which affect the tourism industry in Zakarpattya], Rehional’ni ekolohichni problemy, Kyiv: VHL “Obriyi”, 2002, pp. 322-323 .

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Ulyhanets, S., Melnyk, L., Feshchenko, V. (2014). Тhe ecological state of Тranscarpathia region and its impact on the tourism area in the region. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (62), 31-34 (in Ukrainian, abstr. in English).