Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МІСЬКІ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРУКТУРА

Гладкий О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розкриваються особливості формування системи міського розселення населення. Висвітлено особливості її територіальної структури в різних регіонах. Розкрито особливості формування опорного каркасу системи міського розселення населення. Проаналізовано традиційні типи опорного каркасу міського розселення: радіально-кільцевий, прямокутно-регулярний, лінійно-вузловий, приморський та багатоядерний. Охарактеризовано нові форми радіально-кільцевого типу системи розселення: векторні, поліядерні, напівкільцеві та ін. Визначено основні переваги і недоліки в конфігурації систем міського розселення. Наведено основні приклади їх розвитку.

Ключові слова:

міські системи розселення, опорний каркас, структура розселення, конфігурація поселень

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2014.62.4

Посилання:

  1. Ivchenko A. Mista Ukrainy. Dovidnyk[ Cities of Ukraine. Directory], Kyiv: NVP Kartohrafiia,1999, 136 p.
  2. Kovalenko P. S. Razvytye horodov [The development of cities],Kyiv: Naukova dumka, 1980,299 p.
  3. Lappo H. Horoda na puty v buduschee [Cities on the road to the future], Moscow: Mysl‘,1987, 236 p.
  4. Lappo H. Razvytye horodskykh ahlomeratsyj v SSSR [The development of urban centers in the USSR] ,Moscow: Nauka,1978, 152 p.
  5. Lappo H. Rasskazy o horodakh [Stories about cities], Moscow: Mysl‘, 1976, 219 p.
  6. Pertsyk E. Heohrafyia horodov (heourbanystyka): Ucheb. Posobye. [Geography Cities (geourbanistika): Textbook], Moscow: shk., 1991, 319 p.
  7. An Urbanizing World. Global Report on Human settlement 1996 // United Nations centre for Human Settlement,1996, 560 p.
  8. Antikainen J. Building Invisible Bridges – Urban networking and the Baltic Sea Region // EGEA Magazine,1999,Vol. 1, p. 6-15.
  9. World Urbanization Prospects: Estimates and Projection of Urban and Rural Population and Urban Agglomerations. – New York, UN, 1998, 191 p.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Gladkey, A. (2014). The structure and development of urban settlement system. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (62), 16-22 (in Ukrainian, abstr. in English).