Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СТРАТЕГІЯ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Олійник Я., Пістун М., Мельничук А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розкрито зміст і особливості стратегічного підходу до процесу регіонального розвитку України, зокрема обґрунтовано стратегічні завдання чотирьох рівнів державного і самоврядного управління цим процесом.

Ключові слова:

стратегічне планування, регіональний розвиток, рівні управління

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2014.62.1

Посилання:

відсутні

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliynyk, Ya., Pistun, M., Melnychuk, A. (2014). Strategy as the main component of the regional development process in Ukraine. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (62), 5-8 (in Ukrainian, abstr. in English).