Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Новий номер Вісника – оновлена редколегія!

Шановні колеги! Раді повідомити Вам, що наступний номер 1(74)/2019 Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Географія» вийде з оновленим складом редакційної колегії. Так, до колективу редакторів ввійшли досвідчені науковці  Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

  1. Олійник Ростислав Васильович, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  2. Дронова Олена Леонідівна, канд. геогр. наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.